Kā zināms, kafejnīcas, bāri, restorāni un citas līdzīgas iestādes nav tikai vietas, kur doties paēst vai iedzert. Tās ir vietas, kurās atpūsties un baudīt atmosfēru. Tas nozīmē, ka mūsdienās apmeklētājus neizdosies piesaistīt vien ar zemām cenām, labiem piedāvājumiem un garšīgiem ēdieniem un dzērieniem. Ir jānodrošina, kas vairāk. Ir jāpanāk, ka apmeklētājiem šī vieta patīk un ka viņi būs gatavi tajā atgriezties. To var panākt tikai nodrošinot patīkamu gaisotni un tās radīšanā ļoti liela nozīme ir tieši mūzikai, kāda tiek atskaņota. Kā tieši mūzika ietekmē kafejnīcu un bāru apmeklētību un kā mūzikas izvēli izmantot kā instrumentu apmeklētāju piesaistē?

Ļoti bieži apmeklētāju lēmumu palikt izvēlētajā bārā vai kafejnīcā nosaka tieši konkrētajā vietā skanošā mūzika. Pētījumi pierāda, ka 47% gadījumu, patīkama mūzika rada apmeklētājos vēli uzturēties iestādē ilgāk. 84% gadījumu laba mūzika pamudina apmeklētājus atgriezties bārā vai kafejnīcā vēlreiz. Protams, tas attiecas uz gadījumiem, kad arī viss pārējais iestādē ir vismaz apmierinošā līmenī, tomēr tas pierāda, ka mūzikai ir nozīme.

Vairumā gadījumu mūzikas izvēle bāros un kafejnīcās nav nejauša. Parasti kafejnīcām un bāriem vispirms tiek izveidots noteikts koncepts un pamata tēma. Pēc tā arī tiek piemeklēta konkrēta mūzika. Piemēram, izsmalcinātās vīna studijās un bāros skan mierīga, lēna franču mūzika vai cita mūzika, kas atbilst vīna baudīšanas kultūrai. Jauniešu kafejnīcās skan populārā mūzika, kas konkrētajā brīdī ir aktuāla. Bāros ar senatnīgu, tradīcijām saistītu noskaņu vairāk tiek atskaņota folkmūzika. Īsāk sakot, kafejnīcas koncepta izvēle parasti jau sākotnēji ir tiešā veidā saistīta ar mūzikas izvēli, tāpēc, par to, kāda stila mūziku katrā iestādē būtu jāatskaņo, jautājumu vairumā gadījumu nav. Tomēr, arī viena stila mūzika var būt ļoti daudzveidīga.

Ņemsim par piemēru jau minēto populāro mūziku. Tā tiek atskaņota ļoti daudzos bāros un kafejnīcās, tomēr, ja jautāsim, vai visās iestādēs, kur skan popmūzika, atmosfēra ir līdzīga, atbilde noteikti būs, nē. Protams, atmosfēru veido dažādu faktoru kopums, ne tikai mūzika, bet tai ir liela ietekme. Šo atšķirību rada tieši tas, kā tiek veidoti dziesmu saraksti un cik liela uzmanība vispār tam tiek pievērsta. Ir iestādes, kurās vienkārši tiek atskaņota kāda radiostacija un ir arī tādas iestādes, kurām ir speciāli veidoti mūzikas sarakti. Protams, ka otrajā gadījumā, klienti jutīsies daudz gaidītāki, jo pie atmosfēras radīšanas patiešām tiek piedomāts. Ir jāsaprot, kādu mūziku klausās iestādes mērķauditorija un to arī jāpiemeklē, citādāk tiks radīts lēts un neprofesionāls iespaids.

Vēl, izvēloties mūziku kafejnīcā vai bārā ir īpaši jāpiedomā pie apmeklētības struktūras, proti, jāpieskaņo mūzika tam, kādi apmeklētāji ierodas noteiktos laikos. Nereti apmeklētāju struktūra diennakts laikā ļoti izmainās. No rītiem un pusdienas laikā varbūt kafejnīcās vairāk ierodas vecāka gadagājuma cilvēki, kas vēlas ieturēt brokastis vai pusdienas un baudīt mierīgu atmosfēru, bet vakarā ierodas jaunieši, kas vēlas kārtīgi izklaidēties. Protams, šis ir tikai viens pieņēmums. Lai pielāgotu mūziku apmeklētāju struktūrai, iestādes pārstāvjiem pašiem ir jāizpēta, kādi apmeklētāji katrā laikā ierodas.

Mūzika kafejnīcās un bāros ir tik pat būtisks faktors kā ēdienu un dzērienu piedāvājums, apkalpošana vai interjera dizains. Ja pie tā netiks īpaši piedomāts, iestādes vērtība apmeklētāju acīs kritīsies. Tieši mūzika ir galvenais atmosfēras veidotājs, tāpēc ir jāvelta laiks tam, lai izprastu potenciālo apmeklētāju vēlmes, izveidotu atbilstošus dziesmu sarakstus un atskaņotu tādu mūziku, kas liek apmeklētājiem uz bāru vai kafejnīcu plūst straumēm.